(de 'oeroerpake' van Andrys Stienstra)

Als ik vroeger bij beppe in Twijzel kwam hing daar altijd een klein schilderijtje van een oude man aan de wand. Het was heel donker, maar met moeite was te herkennen dat hij een medaille op de borst had. Dat was 'pake Wietze' uit Ureterp werd er dan bij verteld. Pake Wietze was heel oud geworden, en die medaille had hij in de Tiendaagse Veldtocht verdiend. Van die veldtocht had pake nog een dagboekje bijgehouden, wat ook een keer in de krant had gestaan. Later kreeg ik die uitgeknipte krantenknipsels te zien en heb ik ze zelfs helemaal overgetypt op een oude typmachine.

Inmiddels hangt het schilderijtje van pake Wietze bij mij thuis. Het originele dagboekje heb ik gezien en gekopieerd. Op deze webpagina wil ik ook anderen daarvan laten genieten en allerhande andere documenten tonen die een beeld schetsen van pake Wietze en de tijd waarin hij leefde.

Andrys Stienstra
(Burgum)